Bezpieczny transport paliw

Bezpieczny transport paliw

Paliwa płynne, z racji ich zastosowania do napędu środków transportowych, podlegają przemieszczaniu się. Z kilku miejsc, w których są wytwarzane lub redystrybuowane muszą być rozwiezione do punktów sprzedaży, czyli do stacji benzynowych, w całym kraju. Jest to podstawowa mapa transportu paliwa.

Urządzenie do przewozu paliw

cysterny do przewozu paliwJedyne urządzenie, które zapewnia bezpieczny transport, to cysterny do przewozu paliw. Aby cysterna była bezpieczna musi spełniać warunki i wymagania techniczne, określone specjalnymi przepisami i rygorystycznie egzekwowanymi. Dotyczy to nie tylko budowy, lecz również wyposażenia. Cysterna paliwowa  musi posiadać wewnętrzne zawory odcinające i zewnętrzne zawory zamykające. Musi mieć przewody do rozładunku i korki gwintowane. Niezbędnym elementem są otwierane mechanicznie sprężynowe zasuwy bezpieczeństwa. Zważywszy, że cysterna przewozi ok.1000 litrów paliwa, musi być wyposażona w urządzenia wentylacyjne, falochrony i przegrody oraz izolacje termiczną, które zapewniają stabilność przewożonej cieczy podczas całego transportu. W transporcie paliw stosuje się kilka rodzajów cystern, które różnią się wielkością,  konstrukcją, wyposażeniem i przeznaczeniem. Największe cysterny są naczepami, przewożonymi przez odpowiednie samochody. Naczepy o mniejszej pojemności są scalone z samochodem, lub są przyczepami. Specjalny rodzaj cystern jest przystosowany do transportu kolejowego. Cysterny produkowane są przez kilka koncernów, gdyż jest to produkcja bardzo kosztowna.

Popularnym sposobem korzystania z tych urządzeń jest wypożyczanie. Na naszym rynku powszechna jest sprzedaż cystern używanych. Takie ogłoszenia można znaleźć w sklepach internetowych. Oczywiście niezależnie od ofert przedstawicieli producentów, oferujących cysterny nowe. Oferta zawiera szczegółowe dane techniczne urządzenia, umożliwiające precyzyjne zamówienie.