Kremacja składająca się z dwóch etapów

Kremacja składająca się z dwóch etapów

 

Śmierć bliskiej osoby jest zawsze bardzo traumatycznym przeżyciem. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu większość osób korzystała z możliwości tradycyjnego pochówku na cmentarzu. Teraz w Polsce można skorzystać z usługi kremacji zwłok.

Spopielenie zwłok, poświęcenie prochów i ich pochówek

kremacje krakówJeśli bliscy wiedzą, że taka była wola osoby zmarłej (np. zostało to zapisane w testamencie), to należy poszukać zakładu pogrzebowego, który świadczy takie usługi. Rodzina także może podjąć decyzję o kremacji osoby zmarłej. Aby wszystko przebiegało zgodnie z prawem, konieczne jest dostarczenie do zakładu pogrzebowego dwóch dokumentów. Pierwszy dokument to odpis aktu zgonu, a drugi to pisemna zgoda zmarłego lub najbliższej rodziny na kremację. Niektóre osoby przed śmiercią podpisują taką zgodę, która jest przechowywana razem z testamentem. Czasami też rodzina po prostu wie o tym, że osoba zmarła mówiła przed śmiercią o tym, że chciałaby zostać skremowana. Takie kremacje kraków można wykonać w wielu zakładach pogrzebowych. Trumna powinna być wykonana z materiałów ekologicznych. Popularne stały się ostatnio trumny kartonowe. Chodzi o to, by w trumnie nie znalazło się nic, co nie ulegnie spaleniu. Trumna nie może posiadać żadnych metalowych okuć czy zdobień. To samo dotyczy ubrania osoby zmarłej. Można ubrać osobę zmarłą w specjalny całun. Do trumny można włożyć tylko takie przedmioty, które ulegną całkowitemu spopieleniu. Sama kremacja jest najczęściej dwustopniowa. Pierwszy etap to spopielenie zwłok po wcześniejszym pożegnaniu.

Palenie zwłok trwa ok. 2-3h. Prochy osoby zmarłej zbierane są do urny, którą wcześniej wybiera rodzina. Następnego dnia odbywa się poświęcenie prochów oraz ich pochówek. Prochy można pochować normalnie na cmentarzu lub w specjalnym miejscu – kolumbarium. W Polsce zakazane jest rozsypywanie prochów.