Nowoczesne przyrządy do pomiaru drgań mechanicznych

Nowoczesne przyrządy do pomiaru drgań mechanicznych

Drgania mechaniczne są ruchami cząsteczek lub ciał, które zachodzą względem wybranego układu odniesienia. W przypadku obiektów budowlanych zbyt duży rezonans może wyrządzić poważne szkody, dlatego też należy dokonywać regularnych pomiarów sprawdzonymi i nowoczesnymi przyrządami.

Zmierz drgania za pomocą nowatorskiego sprzętu

pomiary drgańDrgania mechaniczne są powszechnym zjawiskiem w przyrodzie. Można ustalić ich wartość za pomocą mierników, wyspecjalizowanych czujników, wibrometrów laserowych albo wzbudników elektrodynamicznych. Drgania mają określone wartości, za pomocą których możemy je opisać. Charakteryzuje je wielkość przemieszczenia, prędkość oraz przyspieszenie. Drgania mechaniczne różnią się między sobą jeśli chodzi o zmienność amplitud. Ustalono, że dla wytrzymałości konstrukcji budynków albo maszyn najbardziej niebezpieczne są drgania pochodzące z rezonansu ruchomych części i zespołów, które prowadzą do poważnych uszkodzeń. W skrajnej sytuacji mogą nawet spowodować zawalenie się budowli, co jest często tragiczne w skutkach. Regularne pomiary drgań mechanicznych za pomocą czułego sprzętu pozwolą uniknąć takich sytuacji. Podczas badania dokonywana jest szczegółowa analiza dotycząca parametrów drgań danego układu. Pomiar pozwala ustalić źródło i charakter rezonansu. W przypadku maszyn można wykryć, który z podzespołów jest źródłem szkodliwych drgań. Najczęściej wówczas wystarczy go wymienić na inny, lepszy. Popularnym urządzeniem służącym do przeprowadzenia szczegółowego pomiaru drgań jest przetwornik piezoelektryczny.

Dokonywanie systematycznych i dokładnych pomiarów drgań mechanicznych pozwoli przynajmniej częściowo zniwelować koszty związane z naprawą uszkodzonego sprzętu. W przypadku konstrukcji budowlanych takie badania są wręcz konieczne, gdyż chodzi tutaj o bezpieczeństwo ludzi.