Ocena budowy serca – przedsionków, komór, zastawek

Ocena budowy serca – przedsionków, komór, zastawek

Ultrasonografia to nowoczesne metoda, która wykorzystuje ultradźwięki w celach diagnostycznych. Metodę tę wykorzystuje się również w kardiologii. Problemy kardiologiczne dotyczą nie tylko przewodzenia impulsów elektrycznych (wtedy należy wykonać badanie elektrokardiograficzne czyli EKG), ale również budowy mięśnia sercowego.

B-Mode i M-Mode, czyli obrazy dwu- i jednowymiarowe

badania echa serca bez kolejki w BydgoszczyBy sprawdzić, jak zbudowane jest serce pacjenta, należy wykonać badanie echa serca. Nie jest to badanie inwazyjne. Jest to badanie całkowicie bezbolesne. Lekarz przykłada tylko niewielką głowicę do klatki piersiowej. Na ekranie specjalista może zobaczyć wszystkie struktury serca i ocenić je. Dzięki temu badaniu można stwierdzić np. niedomykalność zastawek dwudzielnych, trójdzielnych i innych, endokardiozę zastawek przedsionkowo-komorowych, ubytki w przegrodach, zgrubienie ścian komór czy przedsionków, powiększenie komór, przedsionków i znacznie więcej. Oczywiście za badania echa serca bez kolejki w Bydgoszczy trzeba zapłacić. Można też wykonać takie badanie w ramach NFZ, ale wtedy trzeba trochę poczekać. Jest to bardzo ważne badanie, które ułatwia postawienie diagnozy. W badaniu USG serca wykorzystuje się różne projekcje. Obraz na ekranie monitora wyświetlany jest w B-Mode i M-Mode. B-Mode to obraz dwuwymiarowy czyli inaczej 2D.

Z kolei obraz M-Mode to obraz jednowymiarowy, który pozwala na wykonanie wielu specjalistycznych pomiarów. Warto połączyć badanie echa serca z badaniem EKG, by wiedzieć, jak kurczy się serce w konkretnych fazach przewodzenia impulsu elektrycznego. Takie badanie jest najbardziej miarodajne i nowoczesne aparaty ultrasonograficzne dają możliwość połączenia USG z EKG. Echo serca to badanie oceniane przez specjalistę w zakresie kardiologii. Jest to jedna z podstawowych metod diagnostycznych.