Podstawy sterowników PLC

Podstawy sterowników PLC

 

Podstawowe dane i pojęcia dotyczące programowania PLC czyli języka drabinkowego. Jest to język z rodziny języków graficznych i jego nazwa wywodzi się od struktury programu, który wyglądem przypomina drabinkę. W języku PLC używane są ustalone symbole i kształty. 

Ogólna zasadza działania programowania PLC

programowanie plcKażde dowolne programowanie plc (programowalny sterownik logiczny) jest złożoną operacją. Funkcją programowalnych sterowników PLC jest dopuszczenie sterowania sekwencyjnego dzięki zastosowanemu wyselekcjonowanego programu. Mówiąc prościej, programowanie plc jest to dedykowany sterownik, to znaczy rodzaj komputera, które steruje wyznaczonymi urządzeniami za pośrednictwem ustalonego programu za pomocą wysyłanych sygnałów. Cała program opiera się na na wysyłaniu i odbieraniu sygnałów. Sygnał wejściowy jest odbierany jako włączenie przycisku a sygnał wyjściowy jako wyłączenie kontrolki. Istotna jest kolejność zapisanych w pamięci sterownika wykonywanych działań, ponieważ operacje wykonywane przez sterownik wykonywane są właśnie w takiej kolejności w jakiej zostały zapisane. Aby wykonać jakieś działanie za pomocą sterownika w pierwszym etapie odczytuje on pierwszy zaprogramowany sygnał następnie wirtualne obrazu przekazywane są do realizacji i tak kolejno z każdą zapisaną informacją. Po wykonaniu ostatniej instrukcji cała operacja zostaje powtórzona. Sterownik działa sekwencyjnie i powtarza zapisane w jego pamięci etapy działania. Język ten jest bardzo trudny do opanowania i programowaniem zajmują się dobrze wyszkoleni specjaliści z zakresu IT.

Oczywiście cały powyższy opis jest bardzo uproszczony, w trakcie operacji zaprogramowany sterownik wykonuje jeszcze szereg innych zaprogramowanych w jego pamięci działań takich jak: raportowanie błędów, informowanie o alarmach informowanie o przerwach w trakcie diagnostyki.