Profesjonalne drzwi przecipożarowe

Profesjonalne drzwi przecipożarowe

Wiele budynków, w szczególności budynki użyteczności publicznej oraz wieżowce powinny posiadać odpowiedni system przeciwpożarowy. Taki system składa się z wielu elementów, zazwyczaj jest to detektor ognia i dymu, centrala sterująca, czy siatka rur ze środkiem do gaszenia. W skład tego systemu również wchodzą inne rzeczy, ale jakie?

Projekt budynku a system przeciwpożarowy

drzwi przeciwpożarowe aluminioweProjektując budynek taki jak budynek użyteczności publicznej czy wieżowiec powinien uwzględnić strefy pożarowe, którego głównym zadaniem ma ochronić zdrowie i życie ludzi do czasu ich ewakuacji przez odpowiednie służby ratunkowe. Nie jest to możliwe bez ścian przeciwpożarowych, okien oddymiających czy drzwi przeciwpożarowe aluminiowe. Każdy z tych elementów powinien być zbudowany z odpowiednich materiałów i odpowiednio zamontowany w danym miejscu by mógł spełnić swoje kryteria. W przypadku drzwi przeciwpożarowych, ich najważniejszym zadaniem jest powstrzymanie się możliwości rozpowszechnienia się ognia. Takie drzwi powinny posiadać odpowiednią szczelność ogniową, a więc powinny zostać wykonane z materiału odporne na nagrzewanie się. Takie drzwi mają swoją wytrzymałość czasową, zazwyczaj wynosi to 30 lub 60 minut. Na rynku można spotkać dwa rodzaje drzwi tak zwane drzwi jednoskrzydłowe lub dwuskrzydłowe, wewnętrzne lub zewnętrzne. Każde z tych drzwi mogą być całkowicie zabudowane, ale także wyposażone w przezroczyste szyby ogniotrwałe. Wszystkie drzwi przeciwpożarowe by mogły prawidłowo funkcjonować muszą zostać prawidłowo zamontowane. Wymaga to zastosowania ościeżyn metalowych, uszczelkę przemysłową oraz uszczelkę pęczniejącą, które mają zapewnić odpowiednią dymnoszczelność.

Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwo w budynku wymaga nie tylko zastosowania profesjonalnego systemu przeciwpożarowego, ale również przeszkolenia ludzi jak powinni prawidłowo zachowywać się w trakcie ewakuacji. To w połączeniu w całość powinno zapewnić to, że nikomu nic się stanie.