Szkolenia bhp – co warto wiedzieć?

Szkolenia bhp – co warto wiedzieć?

Szkolenie bhp w naszym kraju są obowiązkowe tak dla pracowników jak i dla pracodawców. Co jednak o samych szkoleniach bhp warto wiedzieć? Jakie są ich rodzaje, kto ma obowiązek na jakie szkolenie pójść i kto takie szkolenia organizuje?

Szkolenie bhp – podstawowe informacje

szkolenia bhpSzkolenie z zakresu higieny i bezpieczeństwa pracy są obowiązkowe. Odbyć je muszą zarówno pracodawcy, którzy w ten sposób mają przygotować się do rzetelnego wypełniania swoich obowiązków jak i pracownicy, którzy mają zapoznać się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w danym zakładzie i na danym stanowisku. W przypadku szkoleń pracowniczych należy jednak wyróżnić kilka ich rodzajów. Po pierwsze szkolenia bhp wstępne – szkolenia tego typu obowiązek mają obyć nowo przyjęci do pracy pracownicy, jednak co istotne w przypadku tych szkoleń zgodnie z prawem takie szkolenie powinno obyć się za nim pracownik zostanie oddelegowany do pracy. Szkolenie okresowe to natomiast szkolenia, które powinny odbywać się w regularnych odstępach czasu przy czym pierwsze szkolenie okresowe powinno obyć się w czasie od sześciu miesięcy do roku od ukończenia szkolenia wstępnego (czas zależny jest od rodzaju pracy i typu stanowiska). Ostatni rodzaje szkoleń pracowniczych są szkolenia stanowiskowe. W przypadku tych szkoleń nie każdego pracownika trzeba nie wysyłać. Odbywają się one w przypadku osób zatrudnionych na stanowisko na którym występuje dużo czynników szkodliwych, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia czy życia osoby pracującej na tym stanowisku. Szkolenia te odbywają się w przypadku osób nowo przyjętych na dane stanowiska lub w sytuacji, gdy warunki techniczne na takim stanowisku pracy uległy modyfikacji.

Szkolenia BHP są bardzo istotne jeśli w zakładzie pracy ma być zachowany odpowiednio poziom bezpieczeństwa. Ważne jest jednak to by takie szkolenie odbywały się w prawidłowy sposób i były one prowadzone we właściwym czasie inaczej nie przyniosą one rezultatów.